WMS25: Kennisdeling

Deze website is ingericht als een WikePedia-pagina met als thema Material Design. Gebruiker het menu rechtsboven om door de verschillende versies te navigeren. De eerste versie is gemaakt door Lennard Vos (315493) met de gedachtengang om de lezer meer informatie te verschaffen omtrent Material Design. De tweede versie is beoordeeld door een eerste reviewer terwijl de derde versie werd behandeld door een expert binnen het vakgebied.